Privacy e Cookies


Geachte bezoeker van de website,

het bedrijf Teseo Srl is zich terdege bewust van uw belangrijke recht op de bescherming van uw persoonsgegevens ten behoeve van uw recht op vertrouwelijkheid, persoonlijke waardigheid en meer in het algemeen ten aanzien van uw fundamentele vrijheden, en verzekert u dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met inachtneming van de bovengenoemde beginselen en overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (Italiaans wetsbesluit 196/2003), de “Privacycode”.

Op deze pagina wordt de wijze van beheer van de website www.teseoair.com beschreven in verband met de verwerking van de persoonsgegevens van de bezoekers die de site raadplegen.

Het betreft een kennisgeving krachtens Artikel 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 “Code inzake de bescherming van de persoonsgegevens”.
De kennisgeving is alleen van toepassing op de website van het bedrijf Teseo Srl en niet op de andere websites die eventueel via op de site gesignaleerde links door de bezoeker geraadpleegd kunnen worden.
De kennisgeving is ook gebaseerd op de Aanbeveling nr. 2/2001 die de Europese regelgevende instanties voor de bescherming van persoonsgegevens, door middel van de bij artikel 29 van richtlijn 95/46/EG ingestelde Groep, op 17 mei 2001 hebben goedgekeurd voor de identificatie van enkele minimumeisen voor het online verzamelen van persoonsgegevens en, in het bijzonder, de wijze, de tijden en de aard van de informatie die de voor de gegevens verantwoordelijke instanties aan de gebruikers moeten verstrekken wanneer deze de webpagina’s bezoeken, ongeacht het doel van het bezoek.
De bezoekers moeten dit Privacybeleid aandachtig lezen voordat er enige persoonlijke informatie verstrekt wordt.

1 - DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

Als gevolg van de raadpleging van deze website kunnen er gegevens van geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden.
De verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is het bedrijf Teseo Srl. Tot op heden het Hoofd van de Beveiliging voor de verwerking van de persoonsgegevens dhr Paolo Guzzoni, beschikbaar bij de vestiging van het bedrijf Teseo Srl, Via degli oleandri, 1 - 25015 - Desenzano del Garda (BS) - Italië.

2 - PLAATS VAN VERWERKING VAN DE GEGEVENS

De met de webdiensten van deze website verband houdende verwerkingen vinden plaats op het eerder genoemde adres van het bedrijf Teseo Srl en ten kantore van het bedrijf Evoluzione Telematica S.r.l., belast met de bouw en het onderhoud van de website.

3 - SOORTEN GEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

3.1 - Navigatiegegevens

Wanneer de gebruiker zich met de website verbindt en enkel deze enkel bezoekt, is zijn aanwezigheid op de site anoniem.
De computersystemen en de softwareprocedures voor de werking van deze website verwerven, tijdens de normale functionering, echter een aantal persoonlijke gegevens waarvan de verstrekking een automatisch gevolg is van het gebruik van de communicatieprotocollen van Internet.
Het betreft informatie die niet verzameld worden om gekoppeld te worden aan geïdentificeerde personen maar die, gezien hun aard, door middel van verwerking en combinatie met gegevens in het bezit van derden, de identificatie van de bezoekers mogelijk zou kunnen maken.
Onder deze categorie gegevens vallen de IP-adressen of de domeinnamen van de computers gebruikt door de bezoekers die zich met de website verbinden, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van het verzoek, de afmeting van het als antwoord verkregen bestand.
Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de website zoals het aantal bezoekers, de verblijftijd op de site, de bezochte delen van de site, de geografische locatie van herkomst van het contact voor het bezoek aan de site (geolocalisatie) en om de goede werking van de site te controleren (de website van het bedrijf Teseo Srl maakt gebruik van het systeem Google Analytics dat volledig anoniem op deze gegevens handelt).
Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor het vaststellen van aansprakelijkheid in geval van eventuele cybercriminaliteit ten nadele van de website in kwestie.

Cookies

This website uses first party and third parties Cookies. By navigating this website or by closing the informative cookie banner which is present on every page (or by clicking anywhere on it) the use of Cookies is accepted. These will be further explained together with the procedure to deny access to all or some of them. Cookies are small files containing small amount of data which are sent to the users browser when a certain website is visited. Every further use of the same website Cookies are sent again to the website that originally generated them (first party cookies) or to another site that recognizes them (third party cookies). Cookies are useful because they allow a website to recognize the user. They have different purposes, for example allowing the navigation through various pages and in general give and permit a better navigation experience. They also guarantee that content shown, such as online advertisements, are in harmony with what the user wants and is interested in. Depending on the use or purpose of use, cookies can be divided into technical cookies, profiling cookies and third party cookies.

Nearly all web browsers are set to automatically accept cookies. Visitors or users have the possibility to easily change this behavior at their own wish. As clearly stated above by wishing not to use cookies during navigation of the website this may lead to a less efficient use and may compromise anything related to authentication. Many cookies are automatically deleted from the computers hard drive at the end of every session (named “session cookie”). There are cookies that however remain on the computers hard drive. These cookies may remain on the computer for few years. By visiting the website for the first time the computer will then be able to recognize every further and next visit to the same website which the customer has already visited, thus providing optimal data used in previous visits (long period cookies). These cookies allow the customer not to waste time by putting in previously filled out passwords or forms that have already been used. Cookies can also be deactivated, choosing certain parameters in the options on the computers browser. We highlight the fact that if this option is chosen the customer will not be able to fully use certain functions of the website.

Certain cookies may also belong to the website (used for example to recognize a certain number of pages visited in the website) or to third parties (generated by other websites to provide certain content on the website visited). The present website may use third party cookies that are used in a dynamic and mature way to show online advertisements. The majority of browsers in use allow one to block exclusively third party cookies and only use the website cookies. Even some advertising companies which generate cookies on third party websites provide the possibility to deactivate and/or restrict them easily, even when they are anonymous, without collecting personal information of any kind (for instance, the IP address used by the end user workstation).

Cookies used for analysis of website visits

TESEO SRL uses instruments that analyze navigation data that allow a better use of websites: for instance, Google Analytics, a service offered by Google Inc. These services use cookies that are deposited on the user device so that the site manager can profile the website usage. The information generated by the cookies on the use of the websites by the user (including the IP address, recorded by omitting some digits) are then sent and deposited on the Google server. This information is then used to detect how the website is used by the specific user so as to examine the full use of the website, filling out reports on the activity of the website and use of Internet. To protect users, TESEO SRL uses a IP masking which hides the last 8 digits of the IP address thus making the used data anonymous. Users that do not wish to accept cookies related to Google Analytics can do so by means of additional browser components (for instance one can deactivate Google Analytics here: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). To activate the component that restricts the information delivery on the use of the Website, just follow the on screen instructions and close and reopen the browser afterwards. By using this website, you allow any data belonging to yourselves to be used by Google for the above stated reasons. For further information on Google Analytics it is possible to refer to the Cookies and Analytics and related privacy policy for Google Analytics.

How to deactivate Cookies

The majority of Internet browsers are set up to accept cookies automatically. The user can change the settings so as to block cookies or to warn that cookies are being sent to the users system. There are various ways that cookies can be dealt with. The user can make use of the informative help screen found on his browser so as to see how to modify or change any settings. In the case that different devices are used (example: Computer, Smartphone, Tablet etc.) the user should make sure that each browser on every device is set up the same way regarding the cookie policy. We remind you that by deactivating the use of cookies the navigation and use of the website may be compromised and the offered service may be limited. For third party cookies used by this website we provide a link underneath so as to further deactivate them. For further information on cookies and on how to manage your personal settings and choices on third party cookies please visit http://www.youronlinechoices.com.

Technical Cookies

Technical cookies are those that do not need consent in accordance to Art.122 comma 1 of the decree Law n° 196/2003. Among these technical cookies, there are essential cookies, also called “strictly necessary” which allow the website to work fully and properly. These cookies are used exclusively by TESEO SRL and are first party cookies. They are saved on the users computer only during the actual ongoing session. The essential cookies are used for example when an article has being traced as added to the item basket, a certain currency or language has been chosen or an online data sheet filled in. These cookies help in the http to https transition when a different page is chosen so as to always guarantee a high level of security regarding sent data. This type of cookie is also used to remember the users choice on whether or not to accept cookies. These essential cookies cannot be deactivated using the websites options. Cookies used to analyze statistics also come under the Technical cookie heading, these are used exclusively for data and statistic purposes and for gathering information without being able to find out any information about a single user. These cookies can be deactivated and/or deleted using the browsers settings options.

These cookies are essential and cannot be deactivated using options of this website. In general, cookies can be fully deactivated in the browser at any moment.
For every technical cookie used its name and its use.

Profiling Cookies

Profiling cookies are used to offer the user a navigation experience aligned with the interests recognized during the users previous navigation experiences. For these cookies it is necessary to have an adequate instructive and a consented request, since both the guarantor and the European Authority consider them invasive to the privacy of users.

Third party cookies

While navigating on the TESEO SRL website the user can receive on his workstation cookies from different websites or web servers (i.e. third party cookies); this happens because on the website some elements are present (for instance images, maps, sounds, specific links to contents hosted on other domains on separate servers, which are different from the one hosting the requested page). In other words, these cookies are sent from web site managers different from the TESEO SRL web site administrator. These third parties could theoretically set some cookies while the user is browsing the site and gather information about the fact that the user has visited the TESEO SRL site. You can find more information about cookie use if you follow the suggested link. If the user explicitly denies authorization to third parties cookies, only the features of the site that do not rely on these cookies will be available.
The following chart is a list of the specific third party cookies used on TESEO SRL: for each cookie the name, purpose and link of the third party website are reported.

Google Analytics

De website www.teseoair.com gebruik de service “Google Analytics”, een service van Google Inc. (“Google”). Google maakt gebruik van cookies. De door middel van de cookies verkregen informatie over het gedrag van de klant bij het gebruiken van websites (inclusief het IP-adres) worden overgedragen naar een server in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website te beoordelen, rapporten over de activiteiten van de website op te stellen voor de exploitanten van de websites en om andere diensten voor de activiteiten van de website en het gebruik van internet aan te bieden.
Google kan deze informatie ook overdragen aan derden indien dat door de wet wordt voorgeschreven of in geval van derde partijen die deze informatie voor Google verwerken. Raadpleeg Cookies and Analytics en het privacybeleid voor Google Analytis voor meer informatie.

4 - VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE GEGEVENS

De persoonsgegevens verstrekt door de gebruikers die vrijwillig met de site interageren en hun persoonlijke gegevens verstrekken voor het uitvoeren van bepaalde diensten (verzoeken voor commerciële informatie, inschrijving voor nieuwsbrieven, aankoop van producten, enz.), worden uitsluitend gebruikt voor het uitvoeren van de gewenste dienst of prestatie.

5 - DOEL EN WIJZE VAN VERWERKING

De verwerking van de verzamelde gegevens zal gebaseerd zijn op beginselen van eerlijkheid, rechtmatigheid en transparantie en voor de bescherming van uw privacy en uw rechten. De door u verstrekte gegevens zullen verwerkt worden voor de doeleinden van de activiteiten van het bedrijf. De gegevens zullen verwerkt worden, zowel met informatica-instrumenten als op papier en andere geschikte media, in overeenstemming met de wet.

6 - AARD VAN DE VERLENING EN BETROKKEN PERSONEN

Het verlenen van de gegevens is verplicht om de diensten ter beschikking te kunnen stellen en de eventuele weigering voor het verstrekken van deze gegevens kan nadelig zijn voor het leveren van de dienst of het leveren van de dienst onmogelijk kunnen maken.

De gegevens kunnen worden meegedeeld aan entiteiten extern van het bedrijf, zoals medewerkers, consultants, vertegenwoordigers, vervoerders, partners, kredietinstellingen of andere instanties, alleen indien strikt verbonden met de uitvoering van de relatie (bijv. de verzending van producten, enz.).

7 - RECHTEN VAN DE BETROKKENEN

De persoon waarop de persoonsgegevens betrekking hebben (betrokkene) is ten allen tijde gerechtigd om bevestiging te krijgen van het bestaan of niet van de gegevens en om kennis te nemen van de inhoud en de oorsprong, de juistheid ervan te controleren of aanvullingen, bijwerkingen of rectificatie ervan te vragen (artikel 7 van wetsbesluit 196/2003).
Volgens dit artikel heeft de betrokkene het recht om te vragen om annulering, transformatie in anonieme vorm of het blokkeren van gegevens die verwerkt zijn in strijd met de wet, en zich in ieder geval, op legitieme gronden, te verzetten tegen hun verwerking. De rechten van artikel 7 van wetsbesluit 196/2003 kunnen worden uitgeoefend door aanvragen zonder formaliteiten gericht aan de Eigenaar of het Hoofd van de veiligheid en de bescherming van de persoonsgegevens bij de hoofdvestiging van het bedrijf Teseo Srl, Via degli oleandri, 1 – 25015 – Desenzano del Garda (BS) - Italië.